česká verze

reinforced concrete structures

statická projektová kancelář
MARTIN STRÁNSKÝ
adress:
phone:
e-mail:
web:
Pernerova 36/2, 186 00 Praha 8-Karlín
(+420) 776 762 896
kancelar@martinstransky.com
www.martinstransky.com
ČKAIT:
0601770
IČ:
728 05 137
DIČ:
CZ7410093229